Πακέτο χορηγιών

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 36ου ΠΟΣ

Οι Εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε μορφή χορηγίας, μπορούν να επιλέξουν τη χορηγία τους από τη αναλυτική λίστα χορηγιών που θα ανακοινωθεί.