Πρόσκληση συμμετοχής

Σύντομα κοντά σας

Αγαπητοί Κύριοι,

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το οποίο αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση του κλάδου για την ενημέρωση των 15.000 οδοντιάτρων της χώρας.

Εφέτος, το 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεβρίου 2016, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής, με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Στην εκδήλωση προβλέπεται να παρευρεθούν πάνω από 800 σύνεδροι.

Για τις ανάγκες του Συνεδρίου θα εκδοθεί ποικιλία εντύπων όπως: Συνοπτική έκδοση του προγράμματος σε μέγεθος τσέπης (at a glance), Τόμος ελευθέρου και κατευθυνόμενου προγράμματος με πιθανή εναλλακτική επιλογή το πρόγραμμα να διανεμηθεί σε CD ή φορητό δίσκο (φλασάκι). Θα υπάρχουν επίσης αρκετά είδη που θα διανεμηθούν στους συνέδρους και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προβολή εργαλείων, συσκευών, προϊόντων ή εταιρειών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικού εξοπλισμού υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών βιβλίων και κάθε υπηρεσίας ή προϊόντος που ενδιαφέρει τον Έλληνα οδοντίατρο. Η επιλογή και ενοικίαση των περιπτέρων θα γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων συμφωνίας που περιλαμβάνει το σχετικό συμβόλαιο μίσθωσης περιπτέρου.

Προηγουμένως θα πρέπει να έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για τη μίσθωση του περιπτέρου και θα πρέπει να έχετε λάβει τη σχετική απάντηση.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα σε εμπορικές εταιρείες να παρουσιάσουν στους συνέδρους νέες τεχνικές και προϊόντα μέσω παρουσιάσεων hands-on ή εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου κατόπιν εγκρίσεως της Ο.Ε. εφόσον κατατεθούν εγκαίρως. Θα πρέπει προηγούμενα να έχει υποβληθεί γραπτή πρόταση ενδιαφέροντος στην Ο.Ε. όπου πέραν του θέματος και περίληψης της όλης παρουσίασης (300 λέξεων) θα αναφέρονται οι εισηγητές συνοδευόμενοι από σύντομα βιογραφικά τους.

Για πληροφορίες και επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του 36ου ΠΟΣ, 

Everest Travel  & Congresses, Τηλ.: +30 210.3249242, Φαξ: +30 210.3242395

 

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης ενός ή περισσοτέρων εκ των παρακάτω περιγραφομένων ειδών, όπως και συμμετοχής στην εμπορική έκθεση.

Με τιμή

Ιωάννης Τζούτζας
Πρόεδρος Ο.Ε.
Φώτιος Τζέρμπος
Επιστ.Συντονιστής Ο.Ε.
Αθαν. Υφαντής
Συντονιστής Ο.Ε.