Πρακτικά Σεμινάρια

ΠΡ-1 Βασικές τεχνικές χειρουργικής συρραφής

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Β. Πετσίνης
Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 09.00 - 11.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 20

Η άσκηση της Οδοντιατρικής αναμφισβήτητα απαιτεί ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων από τον οδοντίατρο, καθώς η ποικιλία των τεχνικών που απαιτούνται είναι πολύ μεγάλη. Μία δεξιότητα που πρέπει να έχει αναπτύξει ο οδοντίατρος είναι ασφαλώς και η σωστή χειρουργική τεχνική. Η εξοικείωση με τα χειρουργικά εργαλεία, η γνώση των διάφορων αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για την τέλεση μια χειρουργικής πράξης, οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται αλλά κυρίως ο σεβασμός των ιστών κατά την διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών, είναι μερικές από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την σωστή άσκηση των χειρουργικών τεχνικών. 

Σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου άσκησης στις βασικές χειρουργικές τεχνικές συρραφής, είναι η εξοικείωση του οδοντιάτρου με τα βασικά εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται στην χειρουργική του στόματος για την συρραφή των μαλακών ιστών, η εκπαίδευση στις τεχνικές για την σωστή σύλληψη και συγκράτηση των ιστών, τις διάφορες τομές, την παρασκευή των μαλακών ιστών και βέβαια την σωστή συρραφή με διάφορες απλές αλλά και πιο απαιτητικές τεχνικές. 

Η άσκηση στο σεμινάριο θα γίνει επί μαλακών ιστών όπως γλώσσες από ζώα, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εξομοίωση της τεχνικής της συρραφής. Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση θεωρητικής γνώσης, αλλά κυρίως πρακτικής άνεσης στους συμμετέχοντες, να εκτελούν διάφορα είδη συρραφής μαλακών ιστών με ορθή τεχνική, για όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αφορούν την καθημερινή πρακτική στην χειρουργική του στόματος.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΡ-2 Χειρουργική αύξηση κλινικής μύλης

Συντονιστές/Εκπαιδευτές: Α. Παράσχης – Χ. Καλαϊτζάκης
Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 11.30 - 13.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 20

Οι κλινικοί οδοντίατροι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με λήψη αποφάσεων σε σχέση με δόντια που παρουσιάζουν υποουλικές τερηδόνες ή κατάγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χειρουργική αποκάλυψη της κλινικής μύλης είναι η καλύτερη προσέγγιση για να επιτρέψει τη διατήρηση και αποκατάσταση των προσβεβλημένων δοντιών. Η αποτελεσματική χειρουργική αύξηση της κλινικής μύλης έχει σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη επαρκούς υγιούς οδοντικής ουσίας που επιτρέπει την κατασκευή μιας βιολογικά αποδεκτής αποκατάστασης.

Η χειρουργική αύξηση της κλινικής μύλης περιλαμβάνει αφαιρετικές τεχνικές, ουλεκτομή ή ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό πιθανώς σε συνδυασμό με οστεκτομή/οστεοπλαστική. Ο σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την βασική κατανόηση των αρχών, ενδείξεων και αντενδείξεων της χειρουργικής αύξησης της κλινικής μύλης, και να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις τεχνικές πτυχές της κλινικής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν:

 • Η αξιολόγηση του πότε και πώς θα γίνει αύξηση μύλης και πότε εξαγωγή.
 • Η διαχείριση και αξιολόγηση της μετεγχειρητικής πορείας.
 • Τα βασικά στάδια της χειρουργικής αποκάλυψης της κλινικής μύλης.
 • Ο συντονισμός της χειρουργικής επέμβασης με την προσθετική αποκατάσταση.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΡ-3 1ο Πιστοποιημένο Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 9.00 - 13.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 20

4ωρη εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήση εξωτερικού απινιδωτή.

Το Πρακτικό Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού - ειδικού εγχειριδίου οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 • Πιστοποιητικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) διάρκειας 2 ετών

Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχών έως 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡ-4 2ο Πιστοποιημένο Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Ημερομηνία: Σάββατο 12 Νοεμβρίου 9.00 - 13.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 20

4ωρη εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήση εξωτερικού απινιδωτή.

Το Πρακτικό Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού - ειδικού εγχειριδίου οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 • Πιστοποιητικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) διάρκειας 2 ετών

Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχών έως 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡ-5 3ο Πιστοποιημένο Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 14.30 - 19.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 20

4ωρη εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήση εξωτερικού απινιδωτή.

Το Πρακτικό Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού - ειδικού εγχειριδίου οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 • Πιστοποιητικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) διάρκειας 2 ετών

Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχών έως 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡ-6 Χειρουργική αύξηση κλινικής μύλης – 2ο

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Παράσχης Α. – Καλαϊτζάκης Χ.
Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, 15.30-17.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 24

Οι κλινικοί οδοντίατροι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με λήψη αποφάσεων σε σχέση με δόντια που παρουσιάζουν υποουλικές τερηδόνες ή κατάγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χειρουργική αποκάλυψη της κλινικής μύλης είναι η καλύτερη προσέγγιση για να επιτρέψει τη διατήρηση και αποκατάσταση των προσβεβλημένων δοντιών. Η αποτελεσματική χειρουργική αύξηση της κλινικής μύλης έχει σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη επαρκούς υγιούς οδοντικής ουσίας που επιτρέπει την κατασκευή μιας βιολογικά αποδεκτής αποκατάστασης.

Η χειρουργική αύξηση της κλινικής μύλης περιλαμβάνει αφαιρετικές τεχνικές, ουλεκτομή ή ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό πιθανώς σε συνδυασμό με οστεκτομή/οστεοπλαστική. Ο σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την βασική κατανόηση των αρχών, ενδείξεων και αντενδείξεων της χειρουργικής αύξησης της κλινικής μύλης, και να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις τεχνικές πτυχές της κλινικής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν:

 • Η αξιολόγηση του πότε και πώς θα γίνει αύξηση μύλης και πότε εξαγωγή.
 • Η διαχείριση και αξιολόγηση της μετεγχειρητικής πορείας.
 • Τα βασικά στάδια της χειρουργικής αποκάλυψης της κλινικής μύλης.
 • Ο συντονισμός της χειρουργικής επέμβασης με την προσθετική αποκατάσταση.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΡ-7 Βασικές τεχνικές χειρουργικής συρραφής – 2ο

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Β. Πετσίνης
Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, 18.00-20.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 24

Η άσκηση της Οδοντιατρικής αναμφισβήτητα απαιτεί ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων από τον οδοντίατρο, καθώς η ποικιλία των τεχνικών που απαιτούνται είναι πολύ μεγάλη. Μία δεξιότητα που πρέπει να έχει αναπτύξει ο οδοντίατρος είναι ασφαλώς και η σωστή χειρουργική τεχνική. Η εξοικείωση με τα χειρουργικά εργαλεία, η γνώση των διάφορων αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για την τέλεση μια χειρουργικής πράξης, οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται αλλά κυρίως ο σεβασμός των ιστών κατά την διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών, είναι μερικές από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την σωστή άσκηση των χειρουργικών τεχνικών. 

Σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου άσκησης στις βασικές χειρουργικές τεχνικές συρραφής, είναι η εξοικείωση του οδοντιάτρου με τα βασικά εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται στην χειρουργική του στόματος για την συρραφή των μαλακών ιστών, η εκπαίδευση στις τεχνικές για την σωστή σύλληψη και συγκράτηση των ιστών, τις διάφορες τομές, την παρασκευή των μαλακών ιστών και βέβαια την σωστή συρραφή με διάφορες απλές αλλά και πιο απαιτητικές τεχνικές. 

Η άσκηση στο σεμινάριο θα γίνει επί μαλακών ιστών όπως γλώσσες από ζώα, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εξομοίωση της τεχνικής της συρραφής. Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση θεωρητικής γνώσης, αλλά κυρίως πρακτικής άνεσης στους συμμετέχοντες, να εκτελούν διάφορα είδη συρραφής μαλακών ιστών με ορθή τεχνική, για όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αφορούν την καθημερινή πρακτική στην χειρουργική του στόματος.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης