Εκθεσιακός χώρος

Κάτοψη εκθεσιακού χώρου - Foyer Banquet και Foyer Σκαλκώτα

Foyer Banquet

 Foyer Σκαλκώτα