Οι δωρεάν θέσεις για όλα τα Κλινικά Φροντιστήρια έχουν εξαντληθεί. Υπάρχει δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής με κόστος εγγραφής 30 Ευρώ
Αναρτήθηκε το Τελικό Πρόγραμμα. Διαβάστε εδώ
Περιλήψεις Ελεύθερου Προγράμματος (Ελεύθερων & Αναρτημένων Ανακοινώσεων). Πατήστε εδώ

Ενημέρωση

Η Οργανωτική Επιτροπή του 36ου ΠΟΣ, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση των πρακτικών σεμιναρίων, προχώρησε στη δημιουργία νέων τμημάτων πρακτικών σεμιναρίων Χειρουργικής αύξησης κλινικής μύλης (ΠΡ6) και Βασικών τεχνικών χειρουργικής συρραφής (ΠΡ7), για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επίσημη έναρξη προγράμματος μοριοδότησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Οδοντιάτρων
Για τη διευκόλυνση και την ενημέρωσή σας σε λεπτομέρειες του 36ου ΠΟΣ μπορείτε να επισκεφτείτε τις πληροφορίες (χρήσιμες πληροφορίες).

Messages

Messages of the President of E.O.O. of OE the 36th POC and RC Attikis

read more

Program

Preliminary, Hands-on, Directed, Free, Full

read more

Presentations

General electronic submission instructions, instructions for participation in the free program, directed program work submission form

read more

Registration

About registration of of participants

read more

Αργυρός χορηγός

intermed

Χάλκινοι χορηγοί

colgate
dentalcom
dentalcom
oral-b
vianex
vitsaropoulos
mavraidopoulos

Announcements and news