Κλινικά Φροντιστήρια

Τι είναι τα Κλινικά Φροντιστήρια;

Τα Κλινικά Φροντιστήρια (Κ.Φ.) είναι μια καινοτομία στο 36ο Π.Ο.Σ., κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται σφαιρική και σε βάθος ανάπτυξη ενός κλινικού θέματος από τον/τους ομιλητή/ές.

Πόσο θα διαρκεί το Κ.Φ.;

Κάθε Κ.Φ. θα διαρκεί 2 ώρες

Πως μπορώ να παρακολουθήσω κάποιο Κ.Φ.;

 • Ο συνάδελφος/σύνεδρος, ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα Κ.Φ. θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή, και στο 36ο Π.Ο.Σ. και στο συγκεκριμένο Κ.Φ.
 • Ο αριθμός των συνέδρων που θα παρακολουθήσουν το κάθε Κ.Φ. είναι συγκεκριμένος
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Κ.Φ. που μπορεί να παρακολουθήσει ο κάθε σύνεδρος
 • Αναλυτικός κατάλογος των Κ.Φ. που διοργανώνονται στο πλαίσιο του 36ου Π.Ο.Σ., παρατίθεται παρακάτω.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για να παρακολουθήσω κάποιο Κ.Φ.;

 • Ένας μεγάλος αριθμός θέσεων (περισσότερες από τις μισές) για κάθε Κ.Φ. θα διατεθούν δωρεάν σε συναδέλφους που θα πραγματοποιήσουν προεγγραφή στο 36ο Π.Ο.Σ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
 • Κάθε σύνεδρος που θα πραγματοποιεί προεγγραφή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχει τη δυνατότητα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και μέχρι εξαντλήσεως των δωρεάν θέσεων), να επιλέξει ένα Κ.Φ. δωρεάν.
 • Για κάθε επιπλέον Κ.Φ. το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει, η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
 • Από 1 Οκτωβρίου και έως και 6 Νοεμβρίου, η χρέωση για κάθε Κ.Φ. θα ανέρχεται στα 30 Ευρώ.
 • Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του 36ου Π.Ο.Σ. μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη του Κ.Φ., με χρέωση 40 Ευρώ.
 • Μόνο οι σύνεδροι οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Κ.Φ. θα μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής του με την επίδειξη ειδικού εισιτηρίου, το οποίο θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Για κάθε Κ.Φ. θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΕΟΟ, τα καθαρά έσοδα από το κάθε Κ.Φ. θα διατεθούν σε φορέα, οργάνωση, ίδρυμα που θα εισηγηθεί ο ομιλητής του φροντιστηρίου.
Ομιλητής: ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ημερομηνία: 10/11/2016
Ώρα: 14.30-16.30
Δωρεά:  Κιβωτός του Κόσμου

ΚΛ-1 Η σημασία του σωστού σχεδιασμού των εμφυτευμάτων στην πρόσθια αισθητική ζώνη

 • Είναι τελικά τα εμφυτεύματα εργασία του χειρουργού ή αυτού που τα αποκαθιστά?
 • Είναι απαραίτητη πάντα η οστική ανάπλαση στην αισθητική ζώνη ή μπορούμε να την αποφύγουμε παρ’ όλη την μετεξακτική απορρόφηση
 • Πότε είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μαλακού μοσχεύματος συνδετικού ιστού
 • Ποιός είναι ο ρόλος του προσθετικού σχεδιασμού και του διαβλεννογόνιου κολοβώματος στο μακρόχρονο αισθητικό αποτέλεσμα?
 • Ποιός είναι ο ρόλος του υπολογιστικά κατευθυνόμενου σχεδιασμού στην σύγχρονη εμφυτευματολογία?

Αυτά τα ερωτήματα θα συζητηθούν και θα απαντηθούν στην εισήγηση αυτή παραθέτοντας κλινική, εργαστηριακή και βιβλιογραφική αξιολόγηση. Θα υπάρξει και χρόνος για συζήτηση.

Ομιλητής: ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΑΡΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Ημερομηνία: 10/11/2016
Ώρα: 17.00-19.00
Δωρεά: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΛ-2 Άμεση φόρτιση και άμεση επιεμφυτευματική αποκατάσταση

Η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων και η κατασκευή άμεσων λειτουργικών ή μη λειτουργικών αποκαταστάσεων έχει πλέον παγιωθεί ως κλινική προσέγγιση στη καθημερινή πράξη, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι α) η παρουσία επαρκούς στηρικτικού οστού, β) η τοποθέτηση αυτοκοχλυούμενων εμφυτευμάτων με ισχυρή αρχική σταθερότητά κατά τη τοποθέτηση, γ) η προάγουσα την οστεοενσωμάτωση επιφάνεια τους και τέλος δ) ο έλεγχος της σύγκλεισης και η άμεση εξουδετέρωση των πλάγιων δονητικών δυνάμεων. Προκειμένου να επιτευχθεί η τελευταία προϋπόθεση, κατά την άμεση αποκατάσταση μονήρων αποκαταστάσεων ή αποκαταστάσεων μερικής νοδώτητας οι επιεμφυτευματικές προσθέσεις θα πρέπει να παραμείνουν για ένα διάστημα ως μη λειτουργικές (χωρίς συγκλεισιακές επαφές) και επομένως να είναι απλά μεταβατικές. Οι διατοξικές αποκαταστάσεις όμως, είτε στην κάτω είτε στην άνω γνάθο, εφόσον εξασφαλίσουν ανένδοτη και ισχυρή ναρθηκοποίηση  των εμφυτευμάτων που εξουδετερώνει τις πλάγιες δυνάμεις, είναι δυνατόν να είναι εξαρχής απόλυτα λειτουργικές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όμως η άμεση κατασκευή και τοποθέτησή τους. Έτσι η ανένδοτη ναρθηκοποίηση των εμφυτευμάτων να εφαρμοσθεί σε ελάχιστο χρόνο και πριν αρχίσει η αναμενόμενη μετά την τοποθέτηση μείωση της αρχικής σταθερότητάς τους.
Η επίτευξη ανένδοτης ναρθηκοποίησης είναι μόνον εφικτή όταν εξασφαλίζεται από τη παρουσία μεταλλικού υποστρώματος της αποκατάστασης με παθητική εφαρμογή. Όταν λοιπόν η ναρθηκοποίηση αυτή επιτελείται με τη κατασκευή μίας τελικής εργασίας που περιλαμβάνει μεταλλικό σκελετό, η διαδικασία κατασκευής της περιλαμβάνει όλα τα συμβατικά στάδια και είναι χρονοβόρα. Λύση στο πρόβλημα της κατασκευής της άμεσης τελικής αποκατάστασης προσφέρεται από το σύστημα ενδοστοματικής ηλεκτροσυγκόλλησης όπως αναπτύχθηκε από τον M. Degidi (WeldOne).
Στο κλινικό αυτό φροντιστήριο αφού αναπτυχθούν οι βασικές αρχές και οι προϋποθέσεις της άμεσης φόρτισης και αποκατάστασης, θα ακολουθήσει επιτραπέζια επίδειξη με Video-προβολή όλων κλινικών και εργαστηριακών σταδίων κατασκευής της μεταλλοακρυλικής αποκατάστασης με μεταλλικό σκελετό Τιτανίου κατασκευασμένου με ενδοστοματική ηλεκτροσυγκόλληση. 

 

Ομιλητής: ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημερομηνία: 11/11/2016
Ώρα: 09.00-11.00
Δωρεά: Εθελοντική Διακονία Ασθενών Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΕΔΑΝΙ)

ΚΛ-3 Διαχείρηση προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών συμβαμάτων και επιπλοκών στη Στοματική Χειρουργική

Το κλινικό Φροντιστήριο είναι μια δίωρη κλινική παρουσίαση εφ' όλης της ύλης των συμβαμάτων και επιπλοκών που μπορούν να συμβούν σε ένα ιατρείο κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής πράξης.

Αποσκοπεί στην διεξοδική ερμηνεία –κατανόηση των μηχανισμών των καθημερινών συμβαμάτων και επιπλοκών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των ενδοστοματικών επεμβάσεων από τον Γενικό Οδοντίατρο, ώστε να είναι σε θέση ο Θεράπων να τις αντιμετωπίσει άμεσα και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του ασθενή του.

Θα καλυφθούν συμβάματα και επιπλοκές από την χορήγηση της τοπικής αναισθησίας(έλεγχος πόνου-νευροαισθητήριες διαταραχές)-τρισμός – αιμορραγία - θραύση ριζών - επεμβατικές δυσκολίες-μετεγχειρητικό οίδημα - μετεγχειρητική φλεγμονή κλπ., έως την ασφαλή μετεγχειρητική πορεία.

Θα δοθεί έμφαση αφ’ ενός μεν στις μεθόδους και τακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων και αφ’ ετέρου στον τρόπο διαχείρισης του ασθενή.

Ομιλητές:

ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Ημερομηνία: 11/11/2016
Ώρα: 11.30-13.30
Δωρεά:  Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο "ΕΛΠΙΔΑ"

ΚΛ-4 Μελέτη Υπολογιστικής Τομογραφίας. Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδοντίατρος

Η Αξονική τομογραφία και ιδιαίτερα η Κωνικής Δέσμης Οδοντιατρική Υπολογιστική τομογραφία έχουν ενσωματωθεί πλήρως σαν διαγνωστικές εξετάσεις στην κλινική πράξη. Επειδή υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τους παλαιότερους συναδέλφους και επειδή ο οδοντίατρος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων τους, έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές αυτές. Σε πολλές μάλιστα Ευρωπαϊκές χώρες τα σεμινάρια αυτά είναι υποχρεωτικά για τη δυνατότητα ακόμη και για την παραπομπή αυτών των εξετάσεων.

Σκοπός του κλινικού αυτού σεμιναρίου είναι η εκμάθηση της μεθοδολογίας μελέτης και αξιολόγησης της Αξονικής τομογραφίας και της Κωνικής Δέσμης Οδοντιατρικής Υπολογιστικής τομογραφίας. Συγκεκριμένα θα αναφερθούν τα φυσιολογικά ανατομικά μόρια σε εγκάρσιο επίπεδο των μαλακών μορίων του προσώπου και του τραχήλου καθώς και των οστών των γνάθων.

Θα γίνει εκμάθηση των δευτερογενών ανασυνθέσεων σε όλα τα επίπεδα του χώρου και θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της μελέτης των εξετάσεων αυτών σε διάφορα κλινικά θέματα όπως: Οστικές αλλοιώσεις των γνάθων, ενδοδοντικά προβλήματα, οδοντικές ανωμαλίες, χειρουργικές επεμβάσεις της γναθοπροσωπικής χώρας, τοποθέτηση εμφυτευμάτων, διογκώσεις των μαλακών μορίων και προβλήματα της κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Ομιλητής: ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημερομηνία: 11/11/2016
Ώρα: 15.30-17.30
Δωρεά: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΚΛ-5 Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην Προσθετική και την εμφυτευματολογία

Οι συνεχείς εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη, ιδιαίτερα στην προσθετική και την εμφυτευματολογία. Τα ψηφιακά διαγνωστικά εργαλεία επιτρέπουν λεπτομερή διάγνωση και σχεδίαση θεραπείας και ακριβέστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ενώ πλέον σχεδόν όλα τα παραδοσιακά στάδια της προσθετικής διαδικασίας, αποτύπωση, μεταφορά σε αρθρωτήρα, διαμόρφωση και κατασκευή της αποκατάστασης, γίνονται ψηφιακά.

Τα πλεονεκτήματα είναι ακριβέστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καλύτερη εφαρμογή αποκαταστάσεων, προβλεψιμότητα αποτελέσματος, απλοποίηση κλινικών διαδικασιών και μείωση του χρόνου θεραπείας. Στα μειονεκτήματα συγκαταλλέγονται κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί, που όμως βελτιώνονται γοργά, η ανάγκη εξοικείωσης με τις τεχνικές και το κόστος εξοπλισμού που ακόμα παραμένει ψηλό.

Σκοπός αυτού του κλινικού φροντιστηρίου είναι να παρουσιάσει, μέσω πολλών κλινικών περιπτώσεων και video, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και να δώσει στον συμμετέχοντα μια γενική εικόνα των ψηφιακών τεχνολογιών στην εμφυτευματολογία και την προσθετική, προσφέροντας το υπόβαθρο για περαιτέρω ενασχόληση με ένα αντικείμενο που σύντομα θα είναι κυρίαρχο στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ομιλητής: ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημερομηνία: 11/11/2016
Ώρα: 18.00 - 20.00
Δωρεά:  Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού "ΕΛΙΖΑ"

ΚΛ-6 Πως θα βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας στην καθημερινή πράξη με την εφαρμογή τεχνολογιών Laser. Τεχνικές και μυστικά

Η αγορά μίας συσκευής laser είναι πολύ δελεαστική. Όλο και περισσότεροι ασθενείς ρωτούν για θεραπείες με laser. Τα ακούσματα για την αποτελεσματικότητά τους σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες της Οδοντιατρικής είναι πλέον πολλά. Τα περισσότερα βέβαια προέρχονται από τις εταιρείες που τα κατασκευάζουν και τα εμπορεύονται. Στα συνέδρια παρουσιάζονται από την επιστημονική τους πλευρά και σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών επιβεβαιώνεται η χρησιμότητά τους. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα για όποιον θέλει να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί ένα laser. Το πρώτο είναι ότι από την παρακολούθηση ομιλιών, όπου γίνεται παρουσίαση περιστατικών, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πώς μπορεί κανείς να αναπαράγει τα ίδια αποτελέσματα, εφόσον αγνοεί τα «μυστικά» τους. Το άλλο είναι ότι όσα ακούγονται για τις αρχές λειτουργίας τους, τη φυσική των laser και τη ρύθμιση των παραμέτρων (ισχύς, ενέργεια, χρόνος παλμού, συχνότητα κ.α.) φαντάζουν πολύ δύσκολα αν όχι ακαταλαβίστικα.
Σκοπός αυτού του κλινικού σεμιναρίου είναι να κάνει κατανοητό  τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθούν τα laser ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με ασφάλεια, επιτυχία και επαναληψιμότητα. Θα παρουσιασθούν οι εφαρμογές τους στην Περιοδοντολογία και στη χειρουργική των μαλακών ιστών, και θα εξηγηθεί απλά και μεθοδικά όχι μόνο το γιατί αλλά και το πώς χρησιμοποιούμε και ρυθμίζουμε ένα Nd:YAG  και τα διοδικά laser. Ασφαλώς, το σεμινάριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα δομημένο πρόγραμμα εξειδίκευσης, θα δώσει όμως τη δυνατότητα σε όσους οδοντιάτρους έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν ένα laser να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους και θα βοηθήσει όσους σκέφτονται να αγοράσουν, να κάνουν σωστές επιλογές, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο το χρειάζονται.
Ομιλητής: ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημερομηνία: 12/11/2016
Ώρα: 09.00 - 11.00
Δωρεά:  Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών "Καταφύγιο Γυναίκας"

ΚΛ-7 Οι μαλακοί ιστοί στο σχέδιο θεραπείας της αισθητικής ζώνης μέσα από κλινικές περιπτώσεις

Η αισθητική ζώνη αποτελεί μία περιοχή πρόκλησης στο σχέδιο θεραπείας για τον σύγχρονο κλινικό.
Σήμερα, η πρόοδος στο χώρο της ουλοβλεννογόνιας χειρουργικής τόσο από πλευράς τεχνικών όσο και από πλευράς υλικών και μέσων, προσφέρουν την δυνατότητα προσέγγισης των περιστατικών με υψηλές αισθητικές απαιτήσεις και με μεγάλη προβλεψιμότητα.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αυστηρή επιλογή των περιστατικών σε συνδυασμό με την γνώση των χειρουργικών τεχνικών (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα).
Το κλινικό αυτό φροντιστήριο έχει ως στόχο την παρουσίαση των πλέον δημοφιλών τεχνικών ουλοβλεννογόνιας χειρουργικής καθώς και την ιεράρχησή τους στο σχέδιο θεραπείας, είτε αμιγώς περιοδοντολογικών περιστατικών, είτε περιστατικών που έχουν ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης.
Η παρουσίαση κάθε κλινικού περιστατικού θα γίνεται με την μορφή συζήτησης με τους συμμετέχοντες.
Ομιλητής: ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 12/11/2016
Ώρα: 11.30-13.30
Δωρεά: Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα

ΚΛ-8 Αντιμετώπιση καταγμάτων και περιακρορριζικών βλαβών σε δόντια-στηρίγματα προσθετικών αποκαταστάσεων

Στην εποχή που ζούμε η δυνατότητα να διατηρείς μεγάλες αλλά και μικρές προσθετικές στο στόμα ακόμα και και μετα απο κατάγματα ριζων η άλλες βλάβες, ειναι προσφορά προς τους ασθενεις μας αλλά και αναγκαία τεχνική που δίνει την δυνατότητα λειτουργικής αλλα και αισθητικής αποκατάστασης προβλημάτων τα οποία πολλες φορές έχουν στο παρελθόν επιβαρύνει οικονομικά και τους ασθενείς αλλά και τους συναδέλφους.
Σκοπός αυτού του κλινικού φροντιστηρίου  είναι η  λεπτομερής  και με την βοήθεια video, παρουσίαση του τρόπου αφαίρεσης των κατεαγότων ριζών και η αισθητική αποκατάσταση της προσθετικής εργασίας μετά και απο την αφαίρεση της εναπομείνασας κάτω απο την στεφάνη μύλης. Επίσης  θα γίνει παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης περιακρορριζικών βλαβών  με την τεχνική της ακρορριζεκτομής και ανάστροφης έμφραξης καθώς και η θεραπεία μεσορριζικών βλαβών. 
Ομιλητές: ΓΚΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ημερομηνία: 12/11/2016
Ώρα: 15.30-17.30
Δωρεά:  Το Χαμόγελο του Παιδιού

ΚΛ-9 Αντιμετώπιση βιολογικών και τεχνικών προβλημάτων στα εμφυτεύματα

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που δείχνουν ότι τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα μπορούν να αποτελέσουν μία ασφαλή εναλλακτική λύση αντικατάστασης των απολεσθέντων δοντιών. Από την ανασκόπηση όμως της πρόσφατης βιβλιογραφίας προκύπτουν σαφείς αποδείξεις ότι η οστεοενσωμάτωση είναι ευάλωτη στην μικροβιακή προσβολή και την πρόκληση φλεγμονής που έχουν σαν αποτέλεσμα εμφάνιση περιεμφυτευματίτιδας με απώλεια του στηρικτικού οστού του εμφυτεύματος. Η συχνότητα της περιεμφυτευματικής παθολογίας (περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας) φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με την χρονική διάρκεια λειτουργίας των εμφυτευμάτων. Με δεδομένο ότι η αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων εφαρμόζεται εκτεταμένα τα τελευταία 20 χρόνια, προβλέπεται ότι ο αριθμός τέτοιας μορφής προβλημάτων θα αυξηθεί στο μέλλον.

Η έλλειψη μακροχρόνιων μελετών σχετικά με το ποιες τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές στην θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας και η απουσία κάποιας μεθόδου που να επιτυγχάνει πλήρη απομάκρυνση των εναποθέσεων από την εμφυτευματική επιφάνεια κάνει το θεραπευτικό πρωτόκολλο εμπειρικό.

Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η περιγραφή με την βοήθεια πολλών κλινικών περιπτώσεων των συντηρητικών και χειρουργικών τεχνικών που ενδείκνυνται στα διάφορα στάδια της περιεμφυτευματικής νόσου.

Ομιλητής: ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημερομηνία: 12/11/2016
Ώρα: 18.00-20.00
Δωρεά: Παιδικά χωριά SOS

ΚΛ-10 Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών οδοντιατρικής αιτιολογίας στα παιδιά. Πόνος,φλεγμονή,απόστημα συρίγγιο,τραύμα

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συναδέλφων για τις πιο σύγχρονες απόψεις που αφορούν την κλινική αντιμετώπιση μιας σειράς εκτάκτων μεν αλλά συχνών και καθημερινών περιστατικών οδοντικής αιτιολογίας στα παιδιά.
Στο Σεμινάριο, παρουσιάζοντας μεγάλο αριθμό κλινικών περιστατικών,  διδάσκονται και αναλύονται τα ακόλουθα:
• Η αιτιολογία και κλινική και ακτινογραφική διάγνωση του οδοντικού πόνου στα παιδιά που πιο συχνά οφείλεται στα νεογιλά δόντια.
• Η άμεση κλινική αντιμετώπιση του πόνου αυτού ανάλογα με την εμπλοκή ή όχι του πολφού των νεογιλών δοντιών.
• Η διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση των συριγγίων που οφείλονται σε νεογιλά δόντια.
• Η διάγνωση των αποστημάτων οδοντικής αιτιολογίας και την διαφοροποίηση τους από τους φλέγμονες (κυτταρίτιδες).
• Η κλινική αντιμετώπιση των αποστημάτων (και φλεγμόνων) με φαρμακευτική κάλυψη και άρση του αιτίου.
• Τα κλινικά και ακτινολογικά σημεία και συμπτώματα που καθορίζουν την επιλογή ενδοδοντικής θεραπείας ή εξαγωγής των υπεύθυνων δοντιών, ιδιαίτερα των νεογιλών, στις περιπτώσεις αποστήματος και φλέγμονα.
• Η σωστή διαδικασία συνταγογράφησης και οδηγιών λήψης των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.
• Η άμεση κλινική αντιμετώπιση των οδοντικών τραυματισμών των μονίμων προσθίων:
α) τραυμάτων μύλης
β) τραυμάτων περιοδοντικών ιστών (μετατόπιση, ενσφήνωση, εκγόμφωση)