Μήνυμα του Προέδρου της Ο.Ε. του 36ου ΠΟΣ

TzoutzasΗ Στοματική Υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Υγείας, που επηρεάζει την ποιότητα ζωής, αλλά και πολλές  οικονομικές παραμέτρους, τόσο στις κρατικές υπηρεσίες, όσο και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και δαπάνες.

Στις σύγχρονες, πολιτισμένες κοινωνίες, κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Στοματικής Υγείας, που θα παρέχονται από Οδοντιάτρους καλά εκπαιδευμένους, με ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, οι οποίοι θα  γνωρίζουν και θα αξιοποιούν στο έπακρο κάθε σύγχρονη επιστημονική πληροφορία καθώς και την Τεχνολογία  αιχμής.

Η προπτυχιακή εκπαίδευση αποτελεί  το θεμέλιο αυτής της  δραστηριότητας,  αλλά το οικοδόμημα που στη συνέχεια ορθώνεται είναι προϊόν και αποτέλεσμα της  αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης  Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που πρέπει να αξιοποιείται από όλους τους επαγγελματίες που λειτουργούν στο πεδίο της Στοματικής Υγείας.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διοργανώσει το φετινό 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2016 και επιφόρτισε  την Οργανωτική Επιτροπή να διοργανώσει μια μεγάλης κλίμακας επιστημονική εκδήλωση, όπου θα παρουσιασθεί με ιδιαίτερη έμφαση η αρμονική «Σύνθεση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην Ιατρική του Στόματος»,αναδεικνύοντας τη Στοματική Υγεία ως αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Υγείας.

Η Επιστημονική Επιτροπή του 36ου ΠΟΣ αποφάσισε να εντάξει εμφατικά στη Θεματολογία του Συνεδρίου, την αλλαγή των Επιδημιολογικών Δεδομένων που σχετίζονται με τα Νοσήματα της Στοματικής Κοιλότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τις επιπτώσεις της Γήρανσης του πληθυσμού στην παροχή υπηρεσιών Στοματικής Υγείας, την Παχυσαρκία, τον Καρκίνο, τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, την κατανάλωση  Σακχαρωδών, αλλά και τις σύγχρονες  απαιτήσεις περί την Αισθητική του Στόματος και της περιστοματικής περιοχής, τις Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες Κατασκευών, Υπηρεσιών και Υποστήριξης, την Ασφάλεια του Ασθενούς και του Περιβάλλοντος, τις επίκαιρες Απεικονιστικές Τεχνικές και την αξιοποίησή τους, την Επαγγελματικά Ορθή και Αποδοτική λειτουργία των Οδοντιατρικών Εγκαταστάσεων και σειρά άλλων Επιστημονικών ενοτήτων, που αναλυτικά παρουσιάζονται στη Θεματολογία του Συνεδρίου.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει στόχο να παρουσιάσει ένα ανανεωμένο και πρωτότυπο Συνέδριο, με πολλές Διαδραστικές Συνεδρίες, με Πρακτικά Σεμινάρια, με Θέματα Κλινικού  Ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας  το Ελληνικό και Διεθνές Ευρωπαϊκό Οδοντιατρικό δυναμικό, προβάλλοντας παράλληλα τη Δραστηριότητα και το έργο των νέων συναδέλφων, μέσα από τις Μεταπτυχιακές εμπειρίες και Επιστημονικές Εργασίες  που έχουν εκπονήσει με τη Μορφή Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών.

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όλους τους Συναδέλφους να στηρίξουν έμπρακτα το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που παραμένει η κορυφαία και πλέον αξιόπιστη έκφραση της επιστημονικής δραστηριότητας, των ανησυχιών, αλλά και των προβληματισμών του Οδοντιατρικού δυναμικού στην Ελλάδα.

Καθηγητής  Ι. ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 36ου ΠΟΣ