Οργανωτική Επιτροπή 36ου ΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζούτζας

Καθηγητής
ΤΖΟΥΤΖΑΣ Ιωάννης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Υφαντής

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ Αθανάσιος,
μέλος ΔΣ ΕΟΟ
Πρόεδρος Ο.Σ.Αττικής

Τζέρμπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΤΖΕΡΜΠΟΣ Φώτιος,
Αναπλ. Καθηγητής,
Ειδ.Γραμματέας ΔΣ ΕΟΟ

ΜΕΛΗ Δ.Σ Ε.Ο.Ο.

Τσούνης

ΤΣΟΥΝΗΣ Ανδρέας,
Ταμίας ΕΟΟ

Αντωνοπούλου

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αδαμαντία

Δέδες

ΔΕΔΕΣ Νικόλαος

Μενενάκου

ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ Μαρία,
Aντ/δρος Α΄ΕΟΟ,
Πρόεδρος ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μωραΐτης

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Πάνος

Τράπαλης

ΤΡΑΠΑΛΗΣ Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑ

Πεπελάση

ΠΕΠΕΛΑΣΗ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευδοξία (Μαριζένια),
Αν.Καθηγήτρια

Παξιμαδά

ΠΑΞΙΜΑΔΑ Χαρίκλεια,
Επικ. Καθηγητήρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΘ

Κονδυλίδου

ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ Αθηνά,
Επικ. Καθηγήτρια

zorbas

ΒΕΝΕΤΗΣ Γρηγόρης
Επικ.Καθηγητής

Ο.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

vardas

ΒΑΡΔΑΣ Εμμανουήλ

zorbas

ΖΟΡΜΠΑΣ Αθανάσιος

mallios

ΜΑΛΛΙΟΣ Νικόλαος

ligidakis

ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Νικόλος

brokos

ΜΠΡΟΚΟΣ Ιωάννης