Χορηγικές Συνεδρίες

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα MC3

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Βάρδας Ε.

Αξιολογώντας τον Οδοντικό Κίνδυνο στους ασθενείς που λαμβάνουν Διφωσφονικά / Μάκρας Π.

O Ρόλος των ΜΣΑΦ στην Οδοντιατρική Πράξη. Γιατί είναι απαραίτητα και τι νεότερο υπάρχει/ Ματιάκης Α.

Με την ευγενική χορηγία της ΒΙΑΝΕΞ

 

 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα MC2

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οδοντινική υπερευαισθησία: μία πρόκληση για τον οδοντίατρο και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς

Συντονιστής: Κωνσταντινίδης Α.

Ομιλητές: Λαμπριανίδης Θ., Απατζίδου Δ., Ραχιώτης Χ

Με την ευγενική χορηγία της Colgate

 

 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Ιατρού Ι.

Σύγχρονα πρωτόκολλα περιεγχειρητικής φροντίδας ασθενών στην στοματική χειρουργική/Δαλαμπίρας Σ.

 Ένα καθημερινό πρόβλημα του οδοντίατρου με κοινωνικές προεκτάσεις - σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης/Ματιάκης Α.

Με την ευγενική χορηγία της Intermed

 

 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα MC3

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η στοματική υγιεινή στην ψηφιακή εποχή/Μπομπέτσης Γ.

Με την ευγενική χορηγία της Oral-B

 

 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα MC2

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το σύστημα One Shape®/Καλογερόπουλος  Κ.

Με την ευγενική χορηγία της DentalCom Γ. Παπάζογλου Α.Ε.

 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα MC3.2-MC3.3

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

SIMPLANT - Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Χειρουργική/Διαμαντόπουλος Π.

με πρακτική επίδειξη

Με την ευγενική χορηγία της Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. – Οδοντιατρικά είδη

 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

13.30, Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σύγκλειση και Εμφυτευματολογία/Λομβαρδάς Π.

Με την ευγενική χορηγία της Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.