ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 35ου ΠΟΣ σταθμίζοντας τις αυξημένες υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών τον μήνα Ιούνιο καθως και τις πρόσφατες ανατρεπτικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που έφεραν αναστάτωση και μεταβολή των προγραμματισμένων ατομικών υποχρεώσεων

παρατείνει

την τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών στο ελεύθερο σκέλος του επιστημονικού προγράμματος

μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015.

ελπίζοντας ότι έχει δώσει ευκαρία συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Νέα παράταση δεν πρόκειται να δωθεί για οργανωτικούς λόγους.