Μήνυμα Προέδρου Ο.Ε.

Μήνυμα Προέδρου 36ου ΠΟΣ

 

Καθηγητής Ι. Τζούτζας 
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής